Jak se opracovává kompozitní dřevo Silvadec®?

Kompozitní dřevo Silvadec®  se opracovává úplně stejně a se stejnými nástroji jako masivní dřevo. opracovává se mnohem snadněji než exotická dřeva.

Dochází u kompozitního dřeva Silvadec® ke změnám rozměrů?

Ano. Jelikož je tvořeno ze 2/3 ze dřeva, objevují se u kompozitního dřeva Silvadec®️  mírné změny rozměrů, z čehož plyne nutnost dodržovat dilatační mezery uvedené v postupech pokládky.

Proč je nutné dodržovat postupy pokládky?

Protože kompozitní dřevo má své vlastní zvláštnosti a odlišnosti. Pokud dodržíte postupy pokládky společnosti Silvadec, zaručíte stabilitu terasy v čase.

Lze vyrobit stupně a tvary zaoblené?

Ano, to je jedna z výhod plného prkna oproti dutým prknům. Prkna z kompozitního dřeva lze snadněji opracovat, takže se dosahuje četnějších účinků stylu.

Je nutno montovat nebo upevňovat podkladové hranoly na terasy Silvadec?

Podkladové hranoly z kompozitního dřeva Silvadec®️ je nutno pokládat na zem (plovoucí pokládka). Upevnit je nutno pouze podkladové hranoly z masivního dřeva.

Jaké rozestupy je nutno dodržet mezi podkladovými hranolmi?

Mezi podkladovými hranolmi je nutno dodržet rozestup maximálně 40 cm a úhel 90° mezi hranolmi a prkny.

Je nezbytné pokládat terasová prkna na podkladové fošny?

Ano, pokládka prken se vždy provádí na podkladové fošny, aby pod terasou vznikla ventilační spára o velikosti alespoň 5 cm. Viz postupy pokládky teras.

Lze střídat styly povrchových úprav a barvy prken?

Určitě, řada projektů již byla realizována s různými odstíny, šířkami nebo povrchovými verzemi prken.

Ve kterém směru je nutno klást terasová prkna (vodorovně/svisle) vůči terase?

Prkna se kladou obvykle kolmo k přiléhající stěně. Tento výběr je především estetický, je však nutno dávat pozor i na to, aby směr podkladových hranolů nebránil odtoku vody.

V jakém směru se kladou obkladová prkna?

Obkladová prkna pro montáž s mezispárou lze montovat vodorovně nebo svisle.